Kommunikáció

Kommunikáció fontossága

Kommunikálni annyit jelent, mint gondolatokat átjuttatni valamilyen formában valaki számára. Ez a forma lehet beszéd útján, írásban, művészetek formájában és még rengeteg módja létezik. Jelen társadalmunkban a beszéd, írás és a képi megjelenítés a leggyakoribb.

A kommunikáció célja

Nyilvánvalóan azért kommunikálunk, hogy átadjunk valamiféle üzenetet. Ehhez mindenképpen szükséges az a tényező, hogy mondanivalónk eljusson a célba, valamint azt megértse az üzenetet kapó fél.

Hiába beszélünk valakihez folyamatosan, amennyiben az ő számára ismeretlen nyelven tesszük ezt, akkor csak próbálkozunk kommunikálni, de a folyamatos beszéd ellenére sem tudunk kapcsolatot létesíteni a másik féllel.

Akadályok

Ahhoz, hogy elérjük célunkat, és a fogadó fél megértse a közlendőnket, számára ismert nyelven kell beszélnünk. Nem minden esetben az idegen nyelv jelenti a megértés akadályát.

Elsősorban, olyan nyelvi szerkezetet kell alkalmaznunk, mely olvasás vagy hallás révén azonnal érthető. Amennyiben beszéd során a hallgató fél a mondat értelmén gondolkodik, lemarad a következő mondat befogadásáról és előbb-utóbb összezavarodik.

Amikor a nehézségek olvasás során következnek be, véget vet a folyamatnak, nem olvas tovább, általában még zaklatottá is válik, így minden igyekezetünk, kommunikációra való törekvésünk kárba vész.

A fenti folyamatnak elejét vehetjük, ha ismerjük a célközönséget, hiszen az érthetőséget erősen befolyásolja a fogadó fél általános szóhasználata. Másik nagyon fontos tényező a mondanivaló szerkezeti összeállítása, melyet egyszerűbben szövegírásnak hívunk.

Ebben egy professzionális szövegíró tud segédkezet nyújtani a leghatékonyabban.